• Teunis, meer dan gewoon.

“We maken grote stappen op het gebied van verduurzaming.”

Verduurzaming is aan de orde van de dag. Ook Teunis graag een bijdrage leveren en de CO2-footprint verkleinen. Iedere dag bekijken we hoe we onze bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming en hoe we dat kunnen verweven in ons proces. Regelmatig staan we stil bij wat we al doen en bekijken we wat we nog méér kunnen doen. Wij zijn ons er namelijk bijzonder van bewust dat we er met z’n allen voor moeten zorgen dat onze planeet leefbaar blijft.

Teunis neemt graag haar verantwoordelijkheid door aan te sluiten bij duurzame en circulaire ontwikkelingen in de maatschappij. We zijn als bedrijf op veel gebieden al behoorlijk aan het verduurzamen en zijn continu op zoek naar mogelijkheden om nóg groener te ondernemen.

Arjan Kunst, productontwikkelaar en kam-coördinator bij Teunis vertelt ..

“We maken grote stappen op het gebied van verduurzaming. We zijn flink aan het investeren in duurzame initiatieven en door onze ISO certificeringen werken wij alleen maar samen met leveranciers die ook ISO gecertificeerd zijn. Zo wordt door onze hele waardeketen gecontroleerd of de productie op een zo duurzaam mogelijke manier plaatsvindt. Een hele vooruitgang met een paar jaar geleden. We maken mooie stappen!

Met de zogeheten ISO 14001 certificering bepalen we elk jaar verdere doelen op het gebied van duurzaamheid. We toetsen continu hoe we ervoor staan, of we op koers liggen om onze doelen te halen of dat we een tandje bij moeten zetten.

We werken gestructureerd en blijven op de hoogte van nieuwe innovaties. We vinden het belangrijk om de ontwikkelingen in onze markt te volgen en daar waar mogelijk, toe te passen.”

Concrete voorbeelden van acties die we al ondernemen op het gebied van verduurzamen zijn de volgende:

  • Op het dak van ons pand liggen zonnepanelen en de werkplaats wordt verlicht met LED lampen. Bewegingsmelders regeling van de lichtintensiteit zorgen er voor dat de lampen niet onnodig branden.
  • Zowel normaal als bijzonder afval zamelen we gescheiden in en laten we verwerken.
  • Oude werkkleding zamelen wij in om te laten recyclen tot nieuwe grondstoffen. Ook helpen we klanten van ons met het verzamelen van oude werkkleding.
  • We onderzoeken de mogelijkheid om uitstootarme hybridesystemen voor noodstroomaggregaten te vervoeren met elektrische vrachtwagens.