• Teunis, meer dan gewoon.

Voertuigvolgsystemen

Voertuigvolgsystemen

Altijd inzicht in het rijgedrag van een voertuig.

Professionele voertuigvolgsystemen laten 24/7 de actuele locatie zien van uw voertuigen en registreren vervolgens nauwkeurig alle voertuigdata. Hierdoor heeft u continu inzage in uw wagenpark en kunt u eenvoudig actuele/historische overzichten en rapportages uitdraaien.

Voertuigvolgsystemeninbouwen.

Kilometer- en ritregistratie

De modulaire systemen registreren nauwkeurig iedere kilometer die de bestuurders van uw voertuigen afleggen. Met het Keurmerk Ritregistratiesystemen voor de XL-systemen, bent u verzekerd van een deugdelijk systeem en een sluitende verantwoording richting de Belastingdienst.

Temperatuurregistratie

Met het plaatsen van onze sensoren voor temperatuurregistratie in de voor u belangrijke ruimten, wordt de temperatuur 24/7 geregistreerd en gecontroleerd aan de hand van door u bepaalde waarden. De continu registratie is direct online te monitoren, waar u ook bent.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken voor het inbouwen van voertuigvolgsystemen?

Naast deze oplossingen biedt GPS-Buddy ook diverse andere oplossingen voor de Transport- en Automotive-branche aan, zoals bijvoorbeeld:

  • Driver-behavior (CANbus koppeling)
  • Koppeling met Garmin (truck)navigatie
  • Trailer-volgsysteem

We bouwen ook (voertuig)volgsystemen in bij