• Teunis, meer dan gewoon.

Ritregistratiesystemen

Ritregistratiesystemen

Een gesloten registratie en verantwoording van uw ritten.

Een ritregistratiesysteem zorgt ervoor dat uw zakelijke- en privékilometers automatisch bijgehouden worden. In plaats van uw eigen registratie bij te houden via digitale systemen, gaat het registreren van kilometers via een ritregistratiesysteem heel eenvoudig. Hierdoor heeft u een sluitende registratie voor de Belastingdienst.

Er zijn veel verschillen als het gaat om ritregistratiesystemen. Wat tegenwoordig belangrijk is, is dat registratie eenvoudig plaatsvindt, en dat data te allen tijde inzichtelijk is. Bij Teunis Automotive verkopen we uitsluitend solide systemen, die ondersteund worden door goede software.

ritregisratiesysteem druppel

Ritregistratiesystemen inbouwen.

Het keurmerk ritregistratiesystemen (RRS) is de enige onafhankelijke branchestandaard voor ritregistratiesystemen die een sluitende ritadministratie oplevert voor fiscale toepassingen.

Producten met het keurmerk voldoen aan de eisen van de Belastingdienst en aan de strengste regels met betrekking tot privacy en fraudebestendigheid. Als u kiest voor een systeem met een keurmerk, kunt u erop vertrouwen dat u een gedegen systeem koopt.

De ritregistratiesystemen van Teunis Automotive voldoen aan het keurmerk ritregistratiesystemen.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken voor het inbouwen van een ritregistratiesysteem?