• Teunis, meer dan gewoon.

Wat is ‘aanboren onder druk’ en hoe werkt het?

‘Aanboren onder druk’ is een techniek waarbij een nieuwe aftakking wordt gemaakt op een bestaande leiding zonder dat de installatie wordt stilgelegd. Dit is essentieel in omgevingen waar de continuïteit van de persluchtinstallatie cruciaal is, zoals ziekenhuizen, luchthavens en stadsverwarmingssystemen. Teunis heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan met deze techniek.

Hoe werkt het?

Bijvoorbeeld in een continue bedrijf, wanneer een nieuwe uitbreiding gerealiseerd moet worden op een bestaande persluchtleiding, blijft de persluchtinstallatie tijdens het aanboren operationeel.

1. Voorbereiding van de leiding:

Er wordt een leidingklem om de bestaande leiding gemonteerd.

2. Installatie van de kogelkraan:

De kogelkraan wordt op de leidingklem gemonteerd. Het aanboortoestel wordt geplaatst en de daadwerkelijke aanboring begint.

3. Aanboring:

Met een gatenzaag wordt een gat in de bestaande leiding geboord terwijl deze in bedrijf blijft. Het uitgeboorde deel van de leiding wordt via een speciaal ontwikkelde boor teruggetrokken uit de kogelkraan.

4. Afwerking:

De kogelkraan wordt dichtgedraaid. Het boortoestel wordt gedemonteerd en de kogelkraan wordt afgedicht met een plug of flens. De nieuwe leiding kan vervolgens probleemloos worden aangesloten.

Wat zijn de voordelen van aanboren onder druk?

  • Continuïteit: De installatie blijft tijdens de aanboring in bedrijf, wat stilstand en onderbrekingen voorkomt.
  • Efficiëntie: Het proces bespaart tijd en kosten doordat aftappen en opnieuw vullen van de leidingen niet nodig is. 
  • Veiligheid: Er zijn geen extra handelingen nodig zoals het afblazen van gasleidingen of het spoelen met stikstof. 
  • Directe aansluiting: Na de aanboring zit er direct een afsluiter tussen de bestaande en nieuwe leiding, waardoor de monteur/installateur direct verder kan werken.