• Teunis, meer dan gewoon.

Goed voor de dag komen bij de gemeente Almelo door prettig kledingmanagement

Geen dag is hetzelfde voor Josta Liedenbaum, inkoopster bij de Gemeente Almelo. Zij is spin in het web als het gaat om het faciliteren van de mensen die werkzaam zijn voor de gemeente Almelo. 

Mensen komen voor allerlei zaken aan haar bureau. Op de werkplaats worden zaken als bebording, rioleringsdelen en bestratingen opgeslagen om vervolgens gebruikt of ingezet te worden binnen de gemeente. Josta is hierin coördinerend en zorgt ervoor dat zaken soepel verlopen.

Samenwerking over de lange termijn.

Ook het managen van de werkkleding voor alle medewerkers valt onder haar takenpakket. Dat laatste geeft gelukkig geen ‘kopzorgen’. Ze mag zich hierin namelijk  gesteund voelen door Teunis Bedrijfskleding.

De gemeente Almelo werkt al enige tijd samen samen met Teunis Bedrijfskleding als het gaat om het aankleden van de mensen die werkzaam zijn voor de gemeente. Dit zijn allerlei medewerkers, variërend van de verkeerbegeleiding, het groenonderhoud, de rioleringsploeg en het parkeerbeheer. Veel verschillende werkdisciplines met verschillende kledingwensen. Dan is een goede organisatie, structuur en overzicht erg prettig.“

“We gebruiken het KMS (Kleding Management Systeem) van Teunis. Iedereen weet wat de keuzemogelijkheden zijn en wat besteld kan worden. Door het systeem houden we daarnaast goede grip op de financiën. Zo is er weinig omkijken naar het managen van de werkkleding.“ 

Flexibiliteit, snelheid en gemak zijn de sleutelwoorden voor goed kleding management. – Josta Liedenbaum

Flexibiliteit, snelheid en gemak

Bij het regelen van bedrijfskleding is het fijn dat de leverancier flexibel kan meebewegen. Er zijn altijd wel zaken die niet altijd voorzien zijn. Zo zijn er wel eens spoedbestellingen waarbij zo snel mogelijk geleverd moet worden. Ook zijn er soms specifieke wensen die aansluiten op speciale typen werkzaamheden, bijvoorbeeld het werken op hoogte of werken met gevaarlijke stoffen. Dan is het fijn dat een leverancier meedenkt en je van professioneel advies kan voorzien. 

Teunis toont veel flexibiliteit, snelheid en gemak. Kleding wordt bij spoed dezelfde dag nog geleverd. Door de grote productvoorraad en door gebruik te maken van eigen print- en borduurmachines staat  Teunis vaak nog dezelfde dag op de stoep of kan het ter plekke worden geregeld in Rijssen. 

Duurzaam en circulair kledingmanagement

Teunis draagt bij aan de verduurzaming van organisaties. We helpen (semi)overheden en bedrijven door het praktisch helpen invullen van circulaire systemen.

We doen dit onder andere door het aanbieden van retourlogistiek. Onherstelbare of afgekeurde kleding kan door de organisatie worden verzameld. Deze kleding wordt periodiek opgehaald, gesorteerd en ontmanteld. Alle delen worden zoveel mogelijk hergebruikt door omgezet te worden naar nieuwe verbruiksgoederen.

Tekst & Fotografie: Jurian Bruggink