• Teunis, meer dan gewoon.

Teunis gaat door met de dienstverlening, maar treft uitvoerige Corona-maatregelen.

Naar aanleiding van het advies dat is afgegeven door het RIVM zal ook de Teunis Groep zijn verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de veiligheid en gezondheid van de klanten en het personeel.

Klanten staan hoog in het vaandel bij Teunis en we proberen u ondanks alle maatregelen zo goed mogelijk te helpen. Desondanks vragen we u om uw begrip.

Maatregelen Teunis:

  • We nemen de hygiënemaatregelen die door het RIVM zijn voorgeschreven m.b.t. handen wassen en handen schudden.
  • We geven de mogelijkheid aan ons personeel om op andere plekken zoals thuis te werken en nemen geen enkel risico bij gezondheidsklachten.
  • We vragen iedereen die ons bezoekt op onze locaties een gepaste afstand te nemen en willen u vragen waar mogelijk met pin te betalen.
  • We bezorgen onze producten nog steeds bij klanten alleen tot aan de deur.
  • Bezorgers van leveringen en pakketten etc. mogen onze panden niet verder betreden dan de daarvoor aangewezen ruimten. De aftekeningen gebeuren zonder fysiek contact. Er worden ook geen tablets e.d. aangeraakt.
  • Werkbonnen/Pakbonnen zullen we niet laten aftekenen maar per mondeling akkoord met naam van contactpersoon op de werkbonnen/pakbonnen accorderen. Voor ons en voor u als relatie is het mondeling accorderen van een werkbon/pakbon rechtsgeldig.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht dan kunt u zich richten tot (0)548-537700 of per mail industrietechniek@teunis.nl.