• Teunis, meer dan gewoon.

IP-VPN

IP-VPN

Internet VPN of IP-VPN

Bij een IP-VPN vindt het datatransport niet plaats over het openbare internet, maar over een besloten IP-network dat wordt geëxploiteerd door één provider. Deze provider heeft end-to-end beheer over alle componenten van het netwerk.

Met behulp van MPLS (Multi Protocol Label Switching) kunnen meerdere klanten van de provider gebruik maken van hetzelfde fysieke netwerk, terwijl de verkeersstromen van de diverse klanten strikt gescheiden zijn. Met behulp van MPLS (Multi Protocol Label Switching) kunnen meerdere klanten van de provider gebruik maken van hetzelfde fysieke netwerk, terwijl de verkeersstromen van de diverse klanten strikt gescheiden zijn.Hierdoor heeft elke partij in feite haar eigen privé-netwerk en kan data uitgewisseld worden tussen alle locaties (any-to-any).

Bij een IP-VPN is de volledige infrastructuur in beheer van één provider. Bij een Internet VPN ligt dat heel anders. Wanneer informatie van A naar B gestuurd wordt over het Internet kan niemand garanderen dat het verkeer de kortste route neemt. Nog sterker zelfs; er kan geen enkele garantie gegeven worden ten aanzien van de doorvoersnelheid en mogelijke netwerkvertraging. Bij een IP-VPN kan een provider wel garanties afgeven op de prestaties van het netwerk. Ideaal voor tijdkritische applicaties zoals Citrix en VoIP.

Bij veel applicaties zijn kleine vertragingen of verstoringen (packet loss) geen probleem, maar bij tijdkritische applicaties leidt dat tot problemen. In het geval van VoIP zal het inhouden dat het gesprek wegvalt of dat een deel van het gesprek slecht te verstaan is. Om dat te voorkomen kan binnen het IP-VPN gewerkt worden met Quality of Service en/of Class of Service door enerzijds bandbreedte te reserveren binnen het netwerk en anderzijds prioriteit te verlenen aan bepaalde soorten verkeer. Op deze manier zal een IP-VPN beter aansluiten bij uw specifieke behoeften.

Wij adviseren u graag bij uw keuze.