• Teunis, meer dan gewoon.

GPS-Buddy

GPS-Buddy

GPS-Buddy

Track & Trace

De professionele voertuigvolgsystemen van GPS-Buddy laten 24/7 de actuele locatie zien van uw voertuigen en registreren vervolgens nauwkeurig alle voertuigdata. Hierdoor heeft u continu inzage in uw wagenpark en kunt u eenvoudig actuele/historische overzichten en rapportages uitdraaien.

Kilometer- en ritregistratie

De modulaire systemen van GPS-Buddy registreren nauwkeurig iedere kilometer die de bestuurders van uw voertuigen afleggen. Met het Keurmerk Ritregistratiesystemen voor de XL systemen, bent u verzekerd van een deugdelijk systeem en een sluitende verantwoording richting de Belastingdienst. En heeft u in de toekomst een systeem nodig met meer functionaliteiten dan kunnen de GPS-Buddy systemen eenvoudig worden uitgebreid naar complete(re) oplossingen.

Digitale tachograaf koppeling

Op afstand uitlezen van de digitale tachograaf? Met de Remote Tacho Download van GPS-Buddy worden de versleutelde tachograafgegevens en de bestuurderspassen volledig automatisch gedownload. Dit gebeurt ongeacht de locatie waar het voertuig of de chauffeur zich op dat moment bevindt. Uiteraard worden alle gegevens opgeslagen en gearchiveerd volgende de Europese wetgeving.

Temperatuurregistratie

Met het plaatsen van onze sensoren voor temperatuurregistratie in de voor u belangrijke ruimten, wordt de temperatuur 24/7 geregistreerd en gecontroleerd aan de hand van door u bepaalde waarden. De continu registratie is direct online te monitoren, waar u ook bent.

Naast deze oplossingen biedt GPS-Buddy ook diverse andere oplossingen voor de Transport- en Automotive-branche aan, zoals bijvoorbeeld :

  • Driver-behavior (CANbus koppeling)
  • Koppeling met Garmin (truck)navigatie
  • Trailer-volgsysteem