• Dé oplossing in de techniek!

APK 3-keuringen

APK 3-keuringen

Periodiek controleren voor een betere verkeersveiligheid.

De regelmatige keuring zorgt voor een algemene verkeersveiligheid en helpt ook technische mankementen tijdig worden op te sporen.

Zo zorgt u ervoor dat u niet in een keer grote kosten hoeft te maken, doordat mankementen worden opgelost voordat er een defect ontstaat. U kunt van Teunis Automotive aan als vaste partner voor het onderhoud en reparatie van allerlei soorten voertuigen.

De APK 3-keuringvoor land- en bosbouwvoertuigen

Sinds 1 januari 2021 is er een APK-plicht voor landbouw- of bosbouwvoertuigen. Is de maximumconstructiesnelheid van de trekker hoger dan 40 km/u? Dan is de trekker in principe APK-plichtig.

Echter gelden er uitzonderingen voor agrarisch gebruik. Wordt de trekker ingezet voor bouwverkeer en commercieel vervoer, zoals in de aannemerij of transport, dan moet de trekker wel APK gekeurd worden wanneer deze een maximumconstructiesnelheid heeft van meer dan 40 km/u.

Een nieuwe trekker moet na 4 jaar voor het eerst gekeurd worden. Vervolgens moet hij elke 2 jaar opnieuw een keuring doorstaan. Je krijgt geen brieven, maar je bent als eigenaar verantwoordelijk dat je de trekker op tijd keurt, immers de RDW weet niet welk vervoer je uitvoert. In het RDW-register staat wanneer de trekker is gekeurd en wanneer hij opnieuw aan de beurt is. Dit staat ook op het APK-rapport.

Teunis Automotiveerkend APK3-keurder

Bedrijven die de APK3-keuring uitvoeren dienen hiervoor gecertificeerd te zijn en de keuring dient door gediplomeerde mensen te worden uitgevoerd. APK-keuringen mogen uitsluitend door RDW-erkende bedrijven worden uitgevoerd.

Teunis Automotive voldoet aan deze eisen. We keuren uw voertuig uitvoerig volgens de RDW-richtlijnen en geven voorzien u daarna van een deskundig advies. We zijn uiterst transparant over eventuele gevonden mankementen en adviseren over de mogelijkheden om dit op te lossen.

Moeten er reparaties worden uitgevoerd of zijn er onderdelen die vervangen moeten worden? Dan maken we altijd eerst een passende offerte.

Afspraak maken?

Wilt u een afspraak maken voor een APK-keuring?

We voeren ook APK-keuringen uit bij: